ขอบเขตการรับผิดชอบของบริษัท

เรียน ท่านลูกค้าทุกท่าน ต้องอ่านข้อมูลให้ชัดเจนทาง NKTC Cargo ถือว่าทุกท่าน ที่ส่งใบสั่งซื้อ ได้รับการยอมรับ ตามเงื่อนไขที่แจ้งแล้วทั้งสิ้นดังต่อไปนี้

1.ทาง NKTC Cargo ไม่รับเปลี่ยนสินค้า ในกรณี ผิดสี ผิดขนาด ผิดแบบ ในกรณีที่สินค้า ที่ส่งมาไม่ถูกต้อง เนื่องจากทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลาง ในการสั่งสินค้าที่ทางลูกค้าเป็นผู้เลือกร้านค้า ด้วยตนเองเท่านั้น เราไม่สามารถ เปลี่ยนหรือคืนได้ แต่ถ้าเป็นความผิดพลาดของทาง NKTC Cargo ที่สั่งสินค้าผิด ทางเรายินดีคืนเงินให้100 %

2.ในกรณีที่ลูกค้าทำใบแจ้งสินค้าขาดได้ไม่ครบและยื่นเรื่องขอคืนเงิน ทาง NKTC Cargo จะเช็คไปยังร้านค้า หากทางร้านค้าที่สั่งซื้อสินค้าต้นทาง ยืนยันกลับมาว่าส่งมาครบ หรือ ไม่คืนเงิน ทาง NKTC Cargo ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินให้กับทางลูกค้า ลูกค้าจะได้รับเงินคืนเมื่อร้านจีนโอนคืนมาเท่านั้น โดยเคสที่ไม่ได้รับเงินคืนเราจะมี EMAIL สรุปเหตุผลที่ร้านจีนแจ้ง พร้อมหลักฐานการปฏิเสธจากร้านจีน

3.ในกรณีที่สินค้าบุบสลาย ไม่สมบูรณ์แบบ แตกหักหรือเสียหาย ทาง NKTC Cargo จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว เนื่องจากความเสียหาย อาจเกิดขึ้น ในระหว่างการขนส่งสินค้า ซึ่งใช้เวลาขนส่่งค่อนข้างนานและไม่ได้ซื้อประกันภัยไว้ เนื่องจากสินค้ามีจำนวนมาก ทางโกดังไม่สามารถทราบได้ว่า สินค้าคืออะไร เพราะฉนั้นก่อนเลือกซื้อสินค้าประเภทไหน ควรสอบถามข้อมูลก่อน ให้ชัดเจนว่า เป็นสินค้าประเภทไหนและต้องใช้การระมัดระวัง อาจมีความเสี่ยง ต่อการเสียหายได้ ลูกค้าสามารถแจ้งข้อมูลหรือขอคำแนะนำได้กับพนักงาน ฝ่ายขาย ได้ก่อนสั่งสินค้า

4.ในกรณีที่สินค้าเกิดความล่าช้า ที่เกิดจากทางร้านค้าที่สั่งซื้อจัดส่ง ล่าช้ามาก ทาง NKTC Cargo ไม่สามารถนำเงินคืนให้ได้ทันที แต่สามารถต่อรอง กับทางร้านค้าให้ได้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการรอสินค้าและต่อเมื่อทางร้าน ที่สั่งซื้อสินค้าคืนเงินมา ทาง NKTC Cargo จึงจะสามารถทำเงินคืนให้กับทางลูกค้า ได้ตามระบบ

5.ในกรณีที่สินค้าไม่ถึงโกดังจีนเนื่องจากมีร้านบางร้านในจีนที่แจ้งเลขพัสดุ ไม่ตรง ไม่สามารถติดตามได้ หรือพบว่าทางร้านค้าไม่ได้จัดส่งสินค้า ให้กับเราจริงๆ จะสามารถทำเงินคืน ให้กับทางลูกค้าได้

6.ในกรณีขอเพิ่มรายการสั่งซื้อหลังจากส่งใบสั่งซื้อ และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ทำใบสั่งซื้อใหม่แทนเลย
ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อท่านเจอปัญหาเหล่านี้ขอให้ลูกค้าทุกท่านเข้าใจ ในเรื่องของการรับผิดชอบที่ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ในบางกรณี ดังที่กล่าว เพรา NKTC Cargo ได้ชำระเงินให้ทุกท่านจนเสร็จกระบวนการ สั่งซื้อไปแล้ว โดยทางลูกค้า สามารถสอบถามขอรายละเอียดต่างๆ ได้เสมอ และทาง NKTC Cargo สัญญาว่าจะพยายามเต็มที่ในการประสานงาน ติดตาม ทวงถาม ในกรณีที่ไม่ได้รับเงินคืนจนถึงที่สุด

7. กรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าและส่งสินค้าประเภท อย. มอก. ลิขสิทธิ์ หรือ สินค้าพิเศษอื่นๆ ที่ต้องห้ามนำเข้าในราชอาณาจักรไทย หากสินค้าสูญหาย เสียหาย หรือถูกยึด ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี รวมถึงเรื่องระยะเวลาในการขนส่ง

8.หากลูกค้าเปิดรหัสและใช้บริการขนส่งกับบริษัทแล้วจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในข้อตกลงต่างๆข้างต้นทุกกรณี